Igráček 1

Soutěž je určena všem žákům 1. stupně ZŠ.

Kontakt

Pořadatelem soutěže Eurorebus je obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB.

Kromě pořádání soutěže Eurorebus je TERRA-KLUB vydavatelem časopisu Dnešní svět, Školního atlasu dnešního světa a Školního atlasu dnešního Česka.

TERRA-KLUB, obecně prospěšná společnost

TERRA-KLUB, o.p.s.
Soběslavská 34
130 00 Praha 3

Jak nás najdete: Mapa

Tel.: +420 221 511 443
E-mail: soutez@eurorebus.cz
Web: www.terra-klub.cz

 


IČ: 25751514
DIČ: CZ25751514

TERRA-KLUB, o.p.s. je nezisková organizace s mnohaletou tradicí. Ve spolupráci s nakladatelstvím Terra působí v základním a středním školství v oblasti alternativních vzdělávacích programů a vydávání učebnic.

Kromě pořadatelství vědomostní soutěže Eurorebus je také vydavatelem časopisu Dnešní svět, určeného především pro pedagogickou veřejnost, zejména v oblasti geografie a příbuzných společenskovědních a přírodovědních oborech.

TERRA-KLUB jako nezisková organizace podporuje širší dostupnost učebnic a učebních materiálů. Je například garantem výrazných slev při prodeji Školního atlasu dnešního světa nebo Školního atlasu dnešního Česka do oblasti školství.

Soutěž Eurorebus má garanci MŠMT ČR, je rovněž zařazena do programu Excelence MŠMT.

Ochrana osobních údajů

Společnost TERRA-KLUB, o.p.s. je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů za účelem zpracování osobních údajů k zabezpečení provozu soutěže Eurorebus. Účast v systému vědomostní soutěže Eurorebus je dobrovolná, určená pro žákovskou a studentskou mládež.

Účastník soutěže, který poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování osobních údajů. Za bezpečnost osobních údajů odpovídá dle § 18 zák. č. 52/1998 Sb. pořadatel.

 

Kam se můžete dostat?

Generální partner

NCS

Hlavní partner

E.ON

Pořadatel

TERRA-KLUB o.p.s.

Copyright © 2011 Eurorebus Junior, Všechna práva vyhrazena
EurorebusTradiční vědomostní soutěž pro náctileté. Lze v ní vyhrát účast v Expedici po Evropě, počítačové sestavy, smartphony a spoustu dalších atraktivních cen.
Eurorebus Junior
Vědomostní soutěž pro žáky prvního stupně základních škol. Hraje se o počítačové sestavy a spoustu dalších atraktivních cen.
Dnešní světDnešní svět je komplexní výukový program zaměřený na podporu výuky tradičních předmětů zeměpis, dějepis, výchova k občanství a další.
Dnešní energetický světDnešní energetický svět je vzdělávací program zaměřený na podporu výuky environmentálních témat.
Školní atlas dnešního světaŠkolní atlas dnešního světa (ŠADS) se schvalovací doložkou MŠMT, jedinečný kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze, oceněné titulem Mapa roku 2011.
Školní atlas dnešního ČeskaŠkolní atlas dnešního Česka (ŠADČ) se schvalovací doložkou MŠMT, jedinečný kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze. V roce 2015 oceněn titulem Mapa roku.
Knihovna Dnešní světOnline knihovna Dnešní svět soustřeďuje na jednom místě digitální verze všech publikací edice Dnešní svět.