Igráček 1

Soutěž je určena všem žákům 1. stupně ZŠ.

Jak soutěžit

Pomocí odpovědních lístků - Eurošeků.

Nejlepší školy se mohou těšit na Krajská kola a na Celostátní finále, kde vítězná škola získá LCD monitor.

Sbírat body lze ve dvou Korespondenčních kolech. Zasláním odpovědních formulářů – Eurošeků (registračních formulářů, které najdete u příslušného Korespondenčního kola) dojde zároveň k registraci dané školní třídy a školy. Registrace pomocí internetu není možná. Nejúspěšnější školy se na jaře kvalifikují do Krajských kol. Každá škola bude reprezentována tříčlenným týmem, kde každý reprezentant musí být z jiného ročníku. Celkem 40 nejlepších škol postoupí z Krajských kol do Celostátního finále.

Vzhledem k tomu, že páťáci toho již vědí víc, než např. druháci, budou mít samozřejmě i těžší úkoly.

Jak soutěží jednotlivec?

 • Odpovídá na otázky dvou Korespondenčních kol pomocí Eurošeků.
 • Získané body se započítávají na konto třídě, jednotlivec si za ně žádnou cenu objednat nemůže.

Jak soutěží třída?

 • Třídy se registrují zasláním Eurošeků, pomocí nichž soutěžící vyplní Korespondenční kola.
 • Na konto školní třídy se sčítají body, které žáci nasbírali v Korespondenčních kolech.
 • Všechny Eurošeky posílá třída najednou v jedné obálce.
 • Po ukončení Korespondenčních kol nejlepší třídy za své body získají nárok na některou z cen.

Jak soutěží škola?

 • Na konto školy se započítávají body, které nasbíraly třídy z dané školy.
 • Nejúspěšnější školy se v druhém pololetí kvalifikují do Krajských kol.
 • Tam budou reprezentovány tříčlenným týmem, kde každý reprezentant musí být z jiného ročníku.
 • Z každého Krajského kola postoupí tři školy do Celostátního finále.
 • Dalších deset škol postoupí do finále na tzv. divokou kartu.
 • Body získané školami se připočítávají na konto školy v rámci Soutěže Eurorebus. Celkem může první stupeň na konto školy přispět až 110 000 body.
 • Vítězná škola soutěže Eurorebus Junior má právo vyslat jednoho vyučujícího na E.ON Expedici Eurorebus 2018!

Poznámka: Aby nebyly poškozeny malé školy se třídami, kde je menší počet žáků, započítává se ve prospěch školní třídy vždy jen 16 nejlepších výsledků jednotlivců a ve prospěch školy je započteno skóre čtyř nejúspěšnějších tříd.

 

Kam se můžete dostat?

Generální partner

NCS

Hlavní partner

E.ON

Pořadatel

TERRA-KLUB o.p.s.

Copyright © 2011 Eurorebus Junior, Všechna práva vyhrazena
EurorebusTradiční vědomostní soutěž pro náctileté. Lze v ní vyhrát účast v Expedici po Evropě, počítačové sestavy, smartphony a spoustu dalších atraktivních cen.
Eurorebus Junior
Vědomostní soutěž pro žáky prvního stupně základních škol. Hraje se o počítačové sestavy a spoustu dalších atraktivních cen.
Dnešní světDnešní svět je komplexní výukový program zaměřený na podporu výuky tradičních předmětů zeměpis, dějepis, výchova k občanství a další.
Dnešní energetický světDnešní energetický svět je vzdělávací program zaměřený na podporu výuky environmentálních témat.
Školní atlas dnešního světaŠkolní atlas dnešního světa (ŠADS) se schvalovací doložkou MŠMT, jedinečný kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze, oceněné titulem Mapa roku 2011.
Školní atlas dnešního ČeskaŠkolní atlas dnešního Česka (ŠADČ) se schvalovací doložkou MŠMT, jedinečný kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze. V roce 2015 oceněn titulem Mapa roku.
Knihovna Dnešní světOnline knihovna Dnešní svět soustřeďuje na jednom místě digitální verze všech publikací edice Dnešní svět.