Igráček 1

Soutěž je určena všem žákům 1. stupně ZŠ.

Pravidla

- Soutěže se může zúčastnit každý žák 1. stupně základní školy.
- Hraje se o výpočetní techniku a mnoho dalších hodnotných cen.
- Eurorebus Junior může přinést škole až 110 000 bodů do soutěže Eurorebus!

Soutěžící

Účastníkem soutěže se může stát každý žák prvního stupně základní školy.

Registrace

Registrace probíhá vyplněním a zasláním Eurošeku – tedy odpovědního formuláře pro Korespondenční kola. Eurošeky jsou k dispozici ve Zpravodaji nebo přímo u jednotlivých Korespondenčních kol. Jednotlivec žádné bodové konto nemá, soutěžní body jsou započítány pouze na konto třídy a školy.

Soutěžní ceny

Hlavní cenou v Soutěži škol je LCD monitor, škola na druhém místě získá multifunkční tiskárnu a třetí v pořadí pak roční předplatné časopisu Dnešní svět.

Pedagog z vítězné školy navíc získá právo zúčastnit se Expedice Eurorebus po vybraných evropských zemích.

Ceny pro jednotlivé třídy najdete v Katalogu cen, třída vyhraje vždy celý balíček cen, tedy celý jeden řádek v katalogu. Soutěžní ceny jsou pro každý ročník jiné, prvňáci tedy získají jiné ceny než např. páťáci.

Trvání soutěže

Uzavřený cyklus školního roku.

  • Během roku proběhnou dvě Korespondenční kola.
  • Nejúspěšnější školy postoupí na jaře do Krajského kola. Při vyplňování testů na Krajských kolech a v Celostátním finále je zakázáno používání internetu, mobilních telefonů, knih, atlasů a dalších učebních pomůcek.
  • Místo konání, termín a počet pozvaných účastníků stanovuje pořadatel.
  • Z každého Krajského kola postoupí do Celostátního finále tři nejúspěšnější školy.
  • Bodové konto třídy sčítá body 16 nejúspěšnějších jednotlivců z dané třídy.
  • Na konto školy se započítávají body, které nasbíraly 4 nejúspěšnější třídy z dané školy.
 

Kam se můžete dostat?

Generální partner

NCS

Hlavní partner

E.ON

Pořadatel

TERRA-KLUB o.p.s.

Copyright © 2011 Eurorebus Junior, Všechna práva vyhrazena
EurorebusTradiční vědomostní soutěž pro náctileté. Lze v ní vyhrát účast v Expedici po Evropě, počítačové sestavy, smartphony a spoustu dalších atraktivních cen.
Eurorebus Junior
Vědomostní soutěž pro žáky prvního stupně základních škol. Hraje se o počítačové sestavy a spoustu dalších atraktivních cen.
Dnešní světDnešní svět je komplexní výukový program zaměřený na podporu výuky tradičních předmětů zeměpis, dějepis, výchova k občanství a další.
Dnešní energetický světDnešní energetický svět je vzdělávací program zaměřený na podporu výuky environmentálních témat.
Školní atlas dnešního světaŠkolní atlas dnešního světa (ŠADS) se schvalovací doložkou MŠMT, jedinečný kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze, oceněné titulem Mapa roku 2011.
Školní atlas dnešního ČeskaŠkolní atlas dnešního Česka (ŠADČ) se schvalovací doložkou MŠMT, jedinečný kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze. V roce 2015 oceněn titulem Mapa roku.
Knihovna Dnešní světOnline knihovna Dnešní svět soustřeďuje na jednom místě digitální verze všech publikací edice Dnešní svět.